Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Fotokonkurs

PHOTO COMPETITION

Zapraszamy do udziału w V edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Inspiracje słońcem”. Przedmiotem fotografii powinno być  Słońce – nasza gwiazda dzienna. Chcemy jednak odejść od fotografii czysto astronomicznych wykonywanych  za pomocą teleskopu. Zachęcamy do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii. Każda praca oceniana będzie oddzielnie. Prace w formacie JPG o wymiarach minimalnie 1200x1600 pikseli i maksymalnie w plikach nie  przekraczających 1MB wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres fotokonkurs@radziejow.edu.pl.
Zdjęcia należy nadsyłać do 11 października 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2019 roku. Najlepsze prace zaprezentowane będą w formie wystawy, której otwarcie odbędzie się 11 listopada 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie oraz opublikowane zostaną w witrynie  www.radziejow.edu.pl.

wstecz

Licencja