Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
27 września 2019 r.
Dzień Patrona Szkoły.
23-31 grudnia 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna.
27 stycznia - 9 lutego 2020 r. Ferie zimowe
9-14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia 2020 r. Egzamin ósmoklasisty - język polski
22 kwietnia 2020 r. Egzamin ósmoklasisty - matematyka
23 kwietnia 2020 r. Egzamin ósmoklasisty - język angielski
24 kwietnia 2020 r. Pożegnanie maturzystów
4-21 maja 2020 r. Egzamin maturalny - część pisemna
4-22 maja 2020 r. Egzamin maturalny - część ustna
26 czerwca 2020 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie

Licencja