Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

WSPÓŁPRACA

  • UMK

WSPÓŁPRACA Z UMK W TORUNIU

W ramach współpracy uczniowie LO corocznie uczestniczą w Drzwiach otwartych na UMK, gdzie nie tylko poznają ofertę uczelni dotyczącą kierunków studiów, ale też uczestniczą w wykładach, pokazach; poznają warunki studiowania.

  • UTP

WPÓŁPRACA Z UTP W BYDGOSZCZY

W ramach współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym  w Bydgoszczy nasi uczniowie m.in. uczestniczą w prelekcjach i zajęciach laboratoryjnych organizowanych w UTP w Bydgoszczy.

  • Archiwum Państwowe

WSPÓŁPRACA Z ARCHIWUM PAŃSTWOWYM WE WŁOCŁWKU

Wspólpracujemy z włocławskim oddziałem Archiwum Państwowego w Toruniu. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników Archiwum oraz korzystania z niektórych zasobów archiwalnych.

  • WNoZ

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM NAUK O ZIEMI UMK W TORUNIU

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi UMK w Toruniu uczniowie mają możliwość spotkań z pracownikami Wydziału, studentami oraz kołami naukowymi w celu utrzymania wysokiego poziomu kształcenia m. in. w zakresie geografii.

  • WSG

WSPÓŁPRACA Z WSG W BYDGOSZCZY

Nasza szkoła we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy realizowała projekt edukacyjny pn. Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki i informatyki - nowe wyzwania w edukacji. W projekcie uczestniczy klasa politechniczna.

  • PZSZ

WSPÓŁPRACA Z PWSZ WE WŁOCŁAWKU

We współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku m.in.  prowadzone i realizowane są projekty edukacyjne oraz organizowane wspólne przedsięwzięcia kulturalne.

  • Bibliotek

WSPÓŁPRACA Z MIPBP W RADZIEJOWIE

Wspólpracujemy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie. W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły biorą udział w spotkaniach i imprezach (wystawy, konkursy, spotkania z ludźmi kultury i nauki, itp.).

Licencja