Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PLAN LEKCJI LO

Plan lekcji obowiązuje od 18 stycznia 2021 roku.

Klasa Iab

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
matematyka
s. 2
/matematyka
s. 2
matematyka
s.2
edb
s. 30
inf./j. niem.
s. 20/30
8.55-9.40
2
geografia
s. 3
wos/inf.
s. 35/20
j. niem./inf.
s. 30/20
język polski
s. 23
chemia
s. 1
9.50-10.35
3
jezyk polski
s. 23
wf
wf
zaj. artystyczne
s. 31
język polski
s. 23
10.50-11.35
4
język angielski
s. 40/35
historia
s. 29
wf
język angielski
s. 36/35
język polski
s. 23
11.45-12.30
5
język angielski
s. 40/35
religia
s. 29
j.ang./geogr./fiz.
s. 36/3/41
wos
s. 35
religia
s. 35
12.35-13.20
6
fizyka
s. 41
matematyka
s. 2
muzyka
s. 36
historia
s. 29
 
13.30-14.15
7
zaj. z wychowawcą
s. 30
wdż
s. 36
biologia
s. 33
/język polski
s. 23
 
14.20-15.05
8
j.niem./
s. 30
 
inf./j. niem.
s. 20/30
/język polski
s. 23
 

Klasa Ic

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
geografia
s. 3
/matematyka
s. 2
fizyka
s. 41
 
zaj. z wychowawcą
s. 2
8.55-9.40
2
matematyka
s. 2
język niemiecki
s. 30
wf
edb
s. 30
język polski
s. 23
9.50-10.35
3
wf
historia
s. 29
informatyka
s. 20
chemia
s. 1
historia
s. 29
10.50-11.35
4
wf
język angielski
s. 36
matematyka
s. 2
matematyka
s. 2
biologia
s. 33
11.45-12.30
5
biologia
s. 33
zaj. artystyczne
s. 36
j.ang./geogr./fiz.
s. 36/3/41
język polski
s. 23
język angielski
s. 36
12.35-13.20
6
język niemiecki
s. 30
język polski
s. 23
biologia
s. 33
język polski
s. 23
religia
s. 35
13.30-14.15
7
chemia
s. 1
religia
s. 32
muzyka
s. 36
wos
s. 35
 
14.20-15.05
8
język angielski
s. 36
wdż
s. 36
 
 
 

Klasa IIab (LO czteroletnie)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
wf
p. dzien./j.niem.
s. 31/30
j.niem./j.pol.
s. 30/31
fizyka
s. 41
chemia
s. 1
8.55-9.40
2
wf
geografia
s. 3
j. pol./mat.
s. 31/32
język polski
s. 36
matematyka
s. 32
9.50-10.35
3
inf./j. niem.
s. 20/30
matematyka
s. 2
chemia
s. 1
matematyka
s. 32
geografia
s. 3
10.50-11.35
4
inf./j. niem.
s. 20/30
wos
s. 35
geogr./fiz./hist./wos
s. 3/41/29/35
matematyka
s. 32
religia
s. 35
11.45-12.30
5
historia
s. 29
biologia
s. 33
biologia
s. 33
język angielski
s. 36/40
język polski
s. 31
12.35-13.20
6
język angielski
s. 40/35
język polski
s. 36
język angielski
s. 40/35
język angielski
s. 36/40
język polski
s. 31
13.30-14.15
7
doradztwo zawod.
s. 32
j. ang./inf.
s. 35/20
inf./j. ang.
s. 20/35
historia
s. 29
zaj. z wychowawcą
s. 32
14.20-15.05
8
religia
s. 31
zaj. artystyczne
s. 31
wf
geogr./fiz./wos
s. 3/41/35
p. przedsięb.
s. 36

Klasa IIc (LO czteroletnie)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
wf
chemia
s. 1
chemia
s. 1
chemia
s. 1
język polski
s. 31
8.55-9.40
2
wf
język angielski
s. 36
matematyka
s. 2
chemia
s. 1
matematyka
s. 2
9.50-10.35
3
geografia
s. 3
wos
s. 35
język angielski
s. 36
matematyka
s. 2
zaj. z wychowawcą
s. 1
10.50-11.35
4
biologia
s. 33
język niemiecki
s. 30
geogr./fiz./hist./wos
s. 3/41/29/35
historia
s. 29
geografia
s. 3
11.45-12.30
5
religia
s. 32
matematyka
s. 2
język polski
s. 31
język polski
s. 31
biologia
s. 33
12.35-13.20
6
doradztwo zawod.
s. 36
religia
s. 32
informatyka
s. 20
język polski
s. 31
biologia
s. 33
13.30-14.15
7
język angielski
s. 36
historia
s. 29
język niemiecki
s. 30
zaj. artystyczne
s. 31
p. przedsięb.
s. 36
14.20-15.05
8
fizyka
s. 41
 
wf
geogr./fiz./wos
s. 3/41/35
 

Klasa IIab (LO trzyletnie)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
j.ang./mat.
s. 35/32
język angielski
s. 35/36
p.dzien./mat.
s. 23/33
język angielski
s. 35/36
/hist. i społ.
s. 29
8.55-9.40
2
j.ang./mat.
s. 35/32
matematyka
s. 36/32
geogr./fiz./hist./wos
s. 3/41/29/40
język angielski
s. 35/36
/hist. i społ.
s. 29
9.50-10.35
3
jezyk polski
s. 31
jezyk niemiecki
s. 30
geogr./fiz./hist./wos
s. 3/41/29/40
wdż
s. 30
matematyka
s. 30/32
10.50-11.35
4
jezyk polski
s. 31
religia
s. 31
j.ang./inf.
s. 36/20
j. pol./p.progr.
s. 31/20
matematyka
s. 30/32
11.45-12.30
5
j.pol./inf.
s. 31/20
j.pol./inf.
s. 31/20
jezyk niemiecki
s. 30
matematyka
s. 30/32
zaj. z wychowawcą
s. 3
12.35-13.20
6
p.dzien./p.progr.
s. 23/20
j.ang./inf.
s. 31/20
wf
geogr./fiz./hist./wos
s. 3/41/2/35
jezyk polski
s. 30
13.30-14.15
7
religia
s. 31
jezyk polski
s. 31
wf
geogr./fiz./hist.
s. 3/41/2
wf (dz.)
14.20-15.05
8
/hist. i społ.
s. 29
wf (chł.)
 
 
 

Klasa IIc (LO trzyletnie)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
język niemiecki
s. 30
język angielski
s. 35/36
/hist. i społ.
s. 30
język angielski
s. 35/36
język polski
s. 23
8.55-9.40
2
biologia
s. 33
matematyka
s. 36
geogr./fiz./hist./wos
s. 3/41/29/35
język angielski
s. 35/36
religia
s. 35
9.50-10.35
3
zaj. z wychowawcą
s. 40
język polski
s. 23
geogr./fiz./hist./wos
s. 3/41/29/35
biologia
s. 33
matematyka
s. 30
10.50-11.35
4
język polski
s. 23
język polski
s. 23
biologia
s. 33
chemia
s. 1
matematyka
s. 30
11.45-12.30
5
hist. i społ.
s. 2
język niemiecki
s. 30
religia
s. 32
matematyka
s. 30
chemia
s. 1
12.35-13.20
6
chemia
s. 1
biologia
s. 33
wf (chł.) 
geogr./fiz./hist./wos
s. 3/41/2/35
chemia
s. 1
13.30-14.15
7
wf (dz.)
podst. psychologii
s. 30
wf (chł.) 
geogr./fiz./hist.
s. 3/41/2
wdż
s. 30
14.20-15.05
8
wf (dz.)
wf (chł.) 
-
-
 
wf (dz.)

Klasa IIIab

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
j. pol./j. ang./inf.
s. 36/40/20
wf
religia
s. 36
wf
geogr./mat.
s. 3/32
8.55-9.40
2
j. pol./j. ang./inf.
s. 36/40/20
wf
religia
s. 36
matematyka
s. 2/32
geogr./fiz.
s.3/41
9.50-10.35
3
matematyka
s. 2/32
j. pol./j. ang./inf.
s. 31/40/20
matematyka
s. 2/32
wos/p.progr.
s. 35/20
język polski
s. 31
10.50-11.35
4
geogr./fiz.
s. 23/41
matematyka
s. 2/32
język polski
s. 31
język polski
s. 30
język polski
s. 31
11.45-12.30
5
język niemiecki
s. 30
wos/mat.
s. 35/32
wos/p.progr.
s. 35/20
hist. i społ.
s. 29
f. matematyczny
s. 2/32
12.35-13.20
6
zaj. z wychowawcą
s. 3
fak. fizyczny
s. 3
język niemiecki
s. 30
 
f. matematyczny
s. 2/32
13.30-14.15
7
 
fak. fizyczny
s. 3
goegr./fiz.
s. 3/41
język angielski
s. 36/40
 
14.20-15.05
8
 
 
język angielski
s. 35/40
język angielski
s. 36/40
 

Klasa IIIc

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
j.pol./j.ang./inf.
s. 36/40/20
wf (chł.)
wf (dz.)
wf (chł.)
wf (dz.)
8.55-9.40
2
j.pol./j.ang./inf.
s. 36/40/20
wf (chł.)
wf (dz.)
matematyka
s. 2
język niemiecki
s. 30
9.50-10.35
3
matematyka
s. 2
j.pol./j.ang./inf.
s. 31/40/20
matematyka
s. 2
język polski
s. 23
biologia
s. 33
10.50-11.35
4
chemia
s. 1
matematyka
s. 2
język niemiecki
s. 30
język polski
s. 23
chemia
s. 1
11.45-12.30
5
chemia
s. 1
język polski
s. 23
chemia
s. 1
biologia
s. 33
f. matematyczny
s. 2
12.35-13.20
6
religia
s. 31
podst. psychologii
s. 30
hist. i społ.
s. 29
biologia
s. 33
f. matematyczny
s. 2
13.30-14.15
7
język polski
s. 23
biologia
s. 33
hist. i społ.
s. 29
język angielski
s. 36/40
 
14.20-15.05
8
zaj. z wychowawcą
s. 23
religia
s. 32
język angielski
s. 35/40
język angielski
s. 36/40