Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE/GIMNAZJUM POWIATOWE  
Jakub Gawroński - przewodnicząca  
Grzegorz Dzierżawski - zastępca OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  Kamil Pasturczak - przewodniczący
Weronika Rzadkowolska - skarbnik Damian Dominiak - zastępca
Michalina Morkowska - sekcja kulturowa, fotograf  
Aleksandra Kołodziejska - sekcja kulturowa Patrycja Zmierczak - sekcja kulturalna
Julia Starosta - sekcja kulturowa Anna Joachimiak - sekcja kulturalna
Adrianna Muszyńska - sekcja medialna Łukasz Czajkowski - prace społeczno-użyteczne
Kamil Olejniczak - sekcja sportowa Kacper Marszałkowski - prace społeczno-użyteczne
Mateusz Szyper - sekcja sportowa  
Mateusz Królikowski - sekcja sportowa  
  INTERNAT
  Dominik Uszyński - przewodniczący
  Konrad Kaczmarek - zastępca
   
  Anna Joachimiak - sekcja kulturalno-oświatowa
  Kamil Pasturczak - sekcja kulturalno-oświatowa
   

Licencja