Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE/GIMNAZJUM POWIATOWE  
Michalina Morkowska - przewodnicząca  
Grzegorz Dzierżawski - zastępca OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Weronika Rzadkowolska - zastępca Kamil Pasturczak - przewodniczący
  Damian Dominiak - zastępca
Wiktoria Łęga - skarbnik  
Adrianna Muszyńska - sekcja kulturowa Patrycja Zmierczak - sekcja kulturalna
Wiktoria Grabowska - sekcja kulturowa Anna Joachimiak - sekcja kulturalna
Patrycja Ludwicka - sekcja kulturowa Łukasz Czajkowski - prace społeczno-użyteczne
Łukasz Derucki - sekcja medialna Kacper Marszałkowski - prace społeczno-użyteczne
Julia Kłosowska - sekcja medialna  
Natalia Wojewoda - sekcja medialna  
Martyna Ćwikła - sekcja medialna INTERNAT
Mateusz Szyper - sekcja sportowa Dominik Uszyński - przewodniczący
Iga Paszkiet - sekcja sportowa Konrad Kaczmarek - zastępca
Jakub Gawroński - doradca  
  Anna Joachimiak - sekcja kulturalno-oświatowa
  Kamil Pasturczak - sekcja kulturalno-oświatowa
   

Licencja