Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

26.09.2019 r. (czwartek), godz. 16.00-18.00 - wywiadówka LO

28.11.2019 r. (czwartek), godz. 15.30-17.00 - dzień otwarty LO

13.02.2020 r. (czwartek), godz. 16.30-18.00 - wywiadówka LO

24.03.2020 r. (wtorek), godz. 15.30-17.00 - dzień otwarty LO

21.05.2020 r. (czwartek), godz. 16.30-18.00 - wywiadówka LO

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie zarządzeniem nr 26/2019 Dyrektora ZSiP z dnia 27 września 2019 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół i Placówek.

ANONIMOWA SKRZYNKA ZAUFANIA

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie! Jeśli mielibyście jakieś obawy lub bylibyście w posiadaniu informacji, które są związane z bezpieczeństwem uczniów naszej szkoły, prosimy o ich pozostawienie anonimowej informacji w naszej skrzynce, która znajduje się na korytarzu przy sali nr 1.

 

KONKURS WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

Przypominamy, że przez cały rok szkolny trwa konkurs wpłat na Radę Rodziców. Wśród uczniów, którzy wpłacą pełne kwoty, zostanie wylosowana jedna osoba z liceum, która otrzyma nagrodę pieniężną. Dodatkowo każda klasa, która w 100% dokona wpłaty, otrzymają od Rady Rodziców również nagrodę pieniężną.

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na odpowiedni rachunek bankowy:

nr konta Rady Rodziców LO: 50 9549 0001 0000 1270 2004 0001

nr konta Rady Rodziców SOSW: 27 9549 0001 0002 9607 3000 0001

W treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia.

Dziękujemy

Stopka strony