Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

 • Pożegnanie maturzystów 2019

DO METY PRZYBYWA SIĘ TYLKO PO TO, BY WYRUSZYĆ DALEJ!

W piątek 26 kwietnia 2019 roku odbyło się w naszej szkole, zgodnie z tradycją, pożegnanie klas maturalnych. Po trzech latach nauki szkołę ukończyli absolwenci trzech klas licealnych, których wychowawcami byli:  klasy III a - Pani Wioletta Nenczak, klasy III c - Pani Magdalena Krawczyk oraz klasy III b - Pan Mariusz Paczkowski . Zgromadzonych powitali prowadzący uroczystość Julia Starosta i Grzegorz Dzierżawski. Na uroczystości zakończenia szkoły gościliśmy Wicestarostę Powiatu Radziejowskiego pana Grzegorza Piaseckiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców – panią Ilonę Waszak, którzy w dalszej części uroczystości  w swoich wystąpieniach złożyli życzenia  tegorocznym maturzystom. Dyrektor szkoły pan Grzegorz Sobczak serdecznie powitał wszystkich przybyłych na uroczystość Gości, Maturzystów, Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz młodzież klas młodszych. Następnie w ciepłych słowach podsumował  lata pobytu w szkole głównych bohaterów apelu, podkreślił też wagę licznych sukcesów osiągniętych przez tegorocznych abiturientów. Wszyscy uczniowie kończący szkołę otrzymali z rąk pana Dyrektora świadectwo ukończenia szkoły. Wielu absolwentów zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły, osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem  otrzymali: Jakub Gawroński, Joanna Krygier, Maria Umerle, Julia Szymczak, Natalia Kontowicz, Daria Umerle, Magdalena Kwiatkowska, Michalina Morkowska oraz Wiktoria Kostrzewska. Pan Dyrektor  wspólnie z panem Wicestarostą wręczyli także listy gratulacyjne licznie przybyłym Rodzicom  za trud wychowawczy, poświęcenie, a także za współpracę ze szkołą. Po odebraniu nagród, gratulacji i życzeń przedstawicielka absolwentów Michalina Morkowska w imieniu wszystkich kończących szkołę podziękowała za trud pracy, udzielone wsparcie i zrozumienie w czasie edukacji - dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz rodzicom. W imieniu społeczności szkolnej oraz Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Weronika Rzadkowolska. Uroczystość swoim śpiewem uświetnili Wiktoria Grabowska oraz Kamil Michalski. Po zakończeniu uroczystości absolwenci udali się wraz z wychowawcami na ostatnią lekcję wychowawczą.

 • Pożegnanie maturzystów 2019
 • Pożegnanie maturzystów 2019
 • Pożegnanie maturzystów 2019
 • Pożegnanie maturzystów 2019
 • Pożegnanie maturzystów 2019
 • Pożegnanie maturzystów 2019
 • Pożegnanie maturzystów 2019
 • Pożegnanie maturzystów 2019
 • Pożegnanie maturzystów 2019
 • Pożegnanie maturzystów 2019

wstecz

Licencja