Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

PAMIĘTAMY...

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Społeczność naszej szkoły po raz kolejny uczciła pamięć ofiar reżimu komunistycznego. Z racji zdalnego nauczania nie mogliśmy obchodzić tego dnia w tradycyjny sposób, dlatego też chcemy przypomnieć wszystkim kim byli Żołnierze Wyklęci i dlaczego dzień  1 marca został wybrany dla upamiętnienia tych bohaterów. Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

 Inicjatywę ustawodawczą podjął w 2010 r. prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone  do projektu tej ustawy głosiło, że ustanowienie święto …jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny(…). Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.

Dzień 1 marca wybrano nieprzypadkowo. W tym dniu bowiem w 1951 r. wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), które było utworzone po rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. W ten sposób upamiętniono też  60. rocznicę zamordowania dowództwa WiN-u.

Żołnierze Wyklęci jako pierwsi walczyli o wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym. Zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swojego życia. Dzisiaj nazywa się ich Żołnierzami Wyklętymi ponieważ na wiele lat wyklęto ich  z oficjalnej wersji historii i robiono wszystko, by pamięć o nich nie przetrwała. To jednak się nie udało.

„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”

(początek preambuły do ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych)

wstecz