Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Humaniści na start! - stypendia przyznane

GRATULUJEMY "HUMANISTOM NA START!"

Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przyznawane są stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych.
W bieżącym roku szkolnym stypendium to otrzymało troje uczniów z naszej szkoły. Uczniowie realizując założony plan rozwoju edukacyjnego otrzymują wsparcie finansowe. Wśród tegorocznych stypendystów znalazły się uczennice: Dorota Gapska, Jagoda Krzymińska i Julia Pietrusiak. Gratulujemy stypendystom oraz ich rodzicom.

wstecz