Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Integracja

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „INTEGRACJA I ”

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Razem zaprasza osoby dorosłe z powiatu radziejowskiego  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do udziału w projekcie pn. ,,Integracja I”. W ramach projektu oferujemy: indywidualne poradnictwo/wsparcie, warsztatowe terapeutyczne, kompetencji społecznych, spotkania, wyjazdy integracyjne. Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych od września do grudnia. Udział w projekcie jest bezpłatny! Zgłoszenie przyjmowane są od 10-24 sierpnia 2020 roku w sekretariacie SOSW ul. Szkolna 10 w Radziejowie lub pod numerem tel. 54 285 33 08.

Serdecznie zapraszamy!

wstecz