Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Stypendium

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Uczniowie naszego liceum mogą ubiegać się o Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej, a więc preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2018/2019 wysokie wyniki w nauce, bądź uzyskali osiągnięcia w innych dziedzinach, a pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Regulamin i druk wniosku zamieszczamy poniżej. Szczegółowe informacje u wychowawców klas. Wnioski wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć do 21 września br. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

wstecz