Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM MEDYCZNEGO ROKU 1983

1.
 Bartosz Aleksandra
13.
 Kaniewska Elżbieta
24.
 Pawikowska Halina
2.
 Brykalska Mariola
14.
 Kaźmierczak Iwona
25.
 Piątkowska Elżbieta
3.
 Brzóska Małgorzata
15.
 Kozińska Małgorzata
26.
 Ratajczyk Małgorzata
4.
 Buze Krystyna
16.
 Kucikowska Anna
27.
 Skrzypińska Wiesława
5.
 Ciarkowska Dorota
17.
 Kurdupska Urszula
28.
 Smól Ewa
6.
 Czynszak Anna
18.
 Liszewska Zofia
29.
 Swierska Ewa
7.
 Gabizdalska Małgorzata
19.
 Małachowska Barbara
30.
 Szczerbiak Bożena
8.
 Grabczyńska Elżbieta
20.
 Małkowska Magdalena
31.
 Szcześniewicz Anna
9.
 Gralak Zofia
21.
 Marciniak Danuta
32.
 Ucińska Marlena
10.
 Jakubowska Małgorzata
22.
 Modrzejewska Jolanta
33.
 Zarzycka Bożena
11.
 Jaworska Mariola
23.
 Ochmańska Grażyna
34.
 Żurawska Henryka
12.
 Jerzykowska Ewa
 
 
 
 

wstecz

Licencja