Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI PRYWATNEJ SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

STOPNIA LICEALNEGO ROKU 1949

1.
Adamska Izabela
6.
Głowacka Helena
11.
Ratajek Kazimierz
2.
Adamska Zenobia
7.
Jażdżewska Nikodema
12.
Sandecka Wanda
3.
Benedykciński Stanisław
8.
Kobiela Jerzy
13.
Stramowski Jan
4.
Błaszak Henryk
9.
Małecka Barbara
14.
Wojciechowska Teresa
5.
Czyżewska Stanisława
10.
Pikuła Czesław
15.
Złotnicki Tadeusz

wstecz

Licencja