Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1969

1.
Balcerak Teresa
22.
Lewińska Barbara
43.
Rolirad Marianna
2.
Bończyk Mirosława
23.
Łochocka Agnieszka
44.
Sarecka Maria
3.
Bykowska Emilia
24.
Łukasz Piotr
45.
Sobieraj Teresa
4.
Chlewicka Mieczysława
25.
Małkowska Danuta
46.
Spychalska Bożena
5.
Czyźnikiewicz Teresa
26.
Maślanka Barbara
47.
Stawicka Halina
6.
Czyżewska Krystyna
27.
Mielcarek Anna
48.
Stramowska Anna
7.
Dankowiakowska Ewa
28.
Mielcarek Halina
49.
Surdej Zofia
8.
Dziubich Halina
29.
Modrzejewska Sabina
50.
Syguła Marianna
9.
Grzelak Krystyna
30.
Mundkowska Katarzyna
51.
Szmagalski Jarosław
10.
Jadczak Ryszard
31.
Nowowiejska Mirosława
52.
Szmyt Irena
11.
Jałoszyńska Krystyna
32.
Ozimińska Jadwiga
53.
Szydłowska Wanda
12.
Jarecka Zofia
33.
Pankiewicz Halina
54.
Tworek Józef
13.
Kacprzak Krystyna
34.
Pańka Stanisław
55.
Urbańska Krystyna
14.
Kaniewski Stanisław
35.
Pietras Irena
56.
Walczak Wanda
15.
Każmierczak Grzegorz
36.
Pietrzak Danuta
57.
Wiśniewska Grażyna
16.
Kmieciak Marianna
37.
Pietrzak Zbigniew
58.
Woźniak Mirosława
17.
Kordupska Maria
38.
Pikulska Elżbieta
59.
Woźniak Romana
18.
Kostecki Waldemar
39.
Pozorska Renata
60.
Wróbel Henryk
19.
Kotarska Anna
40.
Puszkiewicz Elżbieta
61.
Zabłocka Wacława
20.
Kwiecińska Halina
41.
Pytko Zofia
62.
Ziółkowska Stefania
21.
Latkowska Irena
42.
Raszka Antoni
 
 

wstecz

Licencja