Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1974

1.
Adamczewski Ryszard Józef
20.
Kącikowski Adam
38.
Pietrzak Anna
2.
Adamczyk Jolanta Teresa
21.
Kmieć Mieczysława
39.
Pikuła Bożena
3.
Banasiak Zdzisława
22.
Kołodziejczyk Kazimierz
40.
Podgórska Barbara Maria
4.
Baranowska Maria
23.
Kostecka Elżbieta
41.
Postrach Ewa Daniela
5.
Błaszak Ewa
24.
Kotas Halina
42.
Rogacka Janina
6.
Borczyńska Elżbieta  Anna
25.
Kowalska Teresa
43.
Roszak Marek Henryk
7.
Brzezińska Teresa
26.
Kubiak Anna Maria
44.
Rydz Ewa Elżbieta
8.
Bystrzycki Roman
27.
Kurowska Stefania
45.
Skonieczna Teresa
9.
Chmielewska Marianna
28.
Lemiech Grażyna
46.
Strzelecka Maria
10.
Cichocka Barbara
29.
Lewandowska Krystyna
47.
Tomalska Krystyna
11.
Domańska Jadwiga
30.
Ludwicka Elżbieta
48.
Wesołowski Andrzej
12.
Drabikowska Barbara
31.
Łączna Marianna
49.
Witkowska Henryka
13.
Drabkowska Grażyna
32.
Malinowski Jerzy
50.
Wojciechowska Grażyna
14.
Fijałkowski Stanisław
33.
Matusiak Wiesław
51.
Wrenczyk Halina
15.
Gnyszek Krzysztof
34.
Nowakowska Elżbieta
52.
Wypij Józef Remigiusz
16.
Gołdyn Anna
35.
Osińska Danuta
53.
Zasada Danuta
17.
Groblewska Marianna
36.
Patyk Teresa
54.
Ziółkowska Henryka
18.
Jackowski Andrzej
37.
Piernik Alina
55.
Żywiczka Maria
19.
Janowska Maria
 
 
 
 

wstecz

Licencja