Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1985

1.
Barcz Zbigniew
15.
Kotas Grażyna
29.
Skrzypiński Grzegorz Marek
2.
Barczyk Bożena
16.
Lewandowska Danuta
30.
Smętkek Anna
3.
Bruzda Katarzyna Ewa
17.
Lewandowska Elżbieta Wiesława
31.
Smykowska Monika Ewa
4.
Burmistrzak Małgorzata
18.
Licheniak Elżbieta
32.
Sobczak Ilona Maria
5.
Chojnacki Przemysław Karol
19.
Liniewska Anna Małgorzata
33.
Szcześniewicz Beata Barbara
6.
Dogońska Ewa
20.
Marczewska Sławomira Ewa
34.
Szynkowska Ewa Mirosława
7.
Dziubich Beata Izabela
21.
Miętkiewicz Urszula Wiesława
35.
Śrubas  Bożena Grażyna
8.
Fijałkowska Elżbieta Jadwiga
22.
Mikołajczak Zofia
36.
Śrubas Renata Anna
9.
Gardyza Maria Jolanta
23.
Moraczewska Małgorzata
37.
Walczak Małgorzata
10.
Górniak Marzena Elżbieta
24.
Patyk Beata Katarzyna
38.
Walecka Lidia
11.
Grzegorek Małgorzata
25.
Patyk Grzegorz Jarosław
39.
Wędzińska Barbara
12.
Janiak Małgorzata
26.
Pietrzak Dariusz Józef
40.
Wiśniewska Lidia
13.
Kaniewska Dorota Aurelia
27.
Pilarska Anna Urszula
41.
Wrzesińska Grażyna
14.
Korytkowska Małgorzata
28.
Polak Cezary Stanisław
 
 

wstecz

Licencja

baner toplayer
Oferta2020/2021