Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1989

1.
Błachowicz Małgorzata
16.
Kozińska Danuta
31.
Piasecka Aleksandra
2.
Bruździńska Danuta Barbara
17.
Kozłowski Krzysztof
32.
Pikuła Ewa Jolanta
3.
Dębski Grzegorz
18.
Koźmiński Remigiusz Marian
33.
Pińska Anna Wioletta
4.
Filipiak Jolanta Anna
19.
Kubiak Bernadeta
34.
Sobczak Justyna Agnieszka
5.
Górniak Zbigniew Jan
20.
Kucharski Jacek
35.
Stasińska Małgorzata Teresa
6.
Janiak Renata Justyna
21.
Kurtysiak Krzysztof Jarosław
36.
Szymska Anna Maria
7.
Kalicki Jacek
22.
Latkowska Dorota
37.
Walczak Ewa Renata
8.
Kania Aneta Maria
23.
Makowska Krystyna Maria
38.
Wichrowski Tomasz
9.
Kapuścińska Ilona
24.
Malinowska Małgorzata
39.
Wilczańska Iwona
10.
Karpiński Zbigniew
25.
Mentlewicz Piotr
40.
Wilińska Karolina Ewa
11.
Kaźmierczak Ewa
26.
Miętkiewicz Roman Jan
41.
Witkowski Krzysztof Jan
12.
Klimek Marzena
27.
Nowak Piotr
42.
Woźniak Ewa Marzena
13.
Klonowska Danuta
28.
Panowicz Marek Andrzej
43.
Zając Grażyna
14.
Konopka Joanna
29.
Patyk Robert
44.
Zawidzka Anna
15.
Kowalska Sylwia
30.
Pawelec Ewa
45.
Zieliński Witold Stanisław

wstecz

Licencja