Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Niebo nad astrobazami

NIEBO NAD ASTROBAZAMI - NOWY PROJEKT W NASZEJ SZKOLE

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole rusza projekt „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”., który realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkól województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. W ramach projektu nasi uczniowie będą realizowali dodatkowe zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno-geograficzne. Nasza szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego).

  • Logotypy

wstecz

Licencja