Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

EGZAMIN OŚMIOKLASISTY

INFORMACJE O EGZAMINIE

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: ‎

  • język ‎polski;
  • matematykę;
  • język obcy nowożytny.
Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU W ROKU 2021

Data
Godzina 9.00

25 maja (wtorek)

język polski

26 maja (środa)

matematyka

27 maja (czwartek)

język obcy nowożytny