Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Dobry start

DOBRY START, CZYLI 300 ZŁ DLA UCZNIA

Program „Dobry Start” to program  wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Jest to jednorazowe wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód. Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

  • nie ukończył: 20 lat,  lub 24 lat w przypadku uczniów posiadających  orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • uczy się w placówce, takiej jak: szkoła podstawowa,   szkoła ponadpodstawowa — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez stronę https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-portal-empatia1 od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Termin składania wniosków mija 30 listopada 2020 roku. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

wstecz