Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Przygotowania do wyjazdu do Lizbony

PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU DO LIZBONY

Przygotowania trwają!!! Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w kwocie 120 987, 00 zł  udało się zorganizować między innymi zajęcia przygotowujące 20. uczniów do mobilności. Wśród różnych form aktywności zdecydowany prym wiodły zajęcia językowe i astronomiczne, ale obok nich pojawiło się przygotowanie kulturowe i szkolenia z zakresu równości szans oraz bezpieczeństwa. Intensywny tok zajęć pomógł zdecydowanie przygotować się wyjeżdżającym do mobilności. Powstały prezentacje, ulotki, filmy,  które zaprezentowano partnerskiej grupie Portugalczyków.  W pełnej gotowości polecieliśmy do Lizbony!!!

  • Przygotowania do wyjazdu do Lizbony
  • Przygotowania do wyjazdu do Lizbony
  • Przygotowania do wyjazdu do Lizbony
  • Przygotowania do wyjazdu do Lizbony
  • Przygotowania do wyjazdu do Lizbony

wstecz

Stopka strony

baner toplayer
Rekrutacja 2020/2021