Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Spotkanie z rodzicami

SPOTKANIE Z RODZICAMI

26 września 2019 roku w auli szkolnej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów liceum. W pierwszej części dyrektor szkoły p. Grzegorz Sobczak omówił organizację pracy w roku szkolnym 2019/2020, współpracę szkoły z rodzicami oraz sprawy związane z organizacją i przebiegiem egzaminu maturalnego. Następnie pedagog p. Celina Głowacka omówiła kwestie wychowawcze i profilaktyczne. W drugiej części spotkania nastąpiły zebrania rodziców z wychowawcami klas.

  • Spotkanie z rodzicami
  • Spotkanie z rodzicami
  • Spotkanie z rodzicami
  • Spotkanie z rodzicami

wstecz

Licencja