Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

 • Dzień Nauki „Medicalia”

DZIEŃ NAUKI „MEDICALIA”

1 grudnia 2018 roku młodzież naszego liceum uczestniczyła w Dniu Nauki „Medicalia”. Była to doskonała okazja, aby przyjrzeć się kulisom medycyny, dziedziny nauki, która fascynuje chyba każdego człowieka. Specjaliści z różnych dyscyplin opowiedzieli uczniom o tajnikach nauk medycznych. Młodzież miała szansę zapoznać się z codzienną pracą laboratorium patomorfologicznego oraz lekarza patomorfologa, zwłaszcza pod kątem diagnostyki onkologicznej. Uczniowie oprowadzeni zostali po pracowniach jednostki, gdzie omówione zostały poszczególne etapy opracowania materiału klinicznego - od momentu jego pobrania aż do oceny histopatologicznej, każdy z uczestników mógł obejrzeć gotowy preparat tkankowy przeznaczony do diagnostyki onkologicznej. Sala operacyjna jest miejscem zazwyczaj niedostępnym, gdzie przebywać może tylko personel medyczny oraz pacjent poddawany zabiegowi. W czasie warsztatu licealiści mogli zobaczyć, jak chirurg przygotowuje się do zabiegu, jak przebiera się w odpowiedni strój. Omówione zostały zasady aseptyki i antyseptyki, czyli sterylizacji narzędzi i przygotowania przestrzeni operacyjnej. Można było dotknąć narzędzi chirurgicznych, poznać ich działanie i przeznaczenie.. Zademonstrowane zostały zarówno klasyczne narzędzia, jak i te najnowsze, służące do wykonywania zabiegów laparoskopowych. Pełni wrażeń i jednocześnie zachęceni do dalszego zgłębiania zagadnień medycznych i przyrodniczych uczniowie Łokietka wrócili do Radziejowa.

 • Dzień Nauki „Medicalia”
 • Dzień Nauki „Medicalia”
 • Dzień Nauki „Medicalia”
 • Dzień Nauki „Medicalia”
 • Dzień Nauki „Medicalia”
 • Dzień Nauki „Medicalia”
 • Dzień Nauki „Medicalia”
 • Dzień Nauki „Medicalia”
 • Dzień Nauki „Medicalia”
 • Dzień Nauki „Medicalia”

wstecz

Licencja