Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Wybory w SOSW

NASI WYBORCY RÓWNIEŻ WYBRALI

11 października 2018 roku w SOSW odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 98 osób, które oddały swój głos na jednego, spośród 20 kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy i zespoły. W wyniku wyborów w skład nowej Rady weszło 7 uczniów, którzy podczas pierwszego zebrania, w dniu 23 października, w następujący sposób podzielili się obowiązkami: przewodnicząca: Wioletta Dzierżawska, zastępca: Anna Joachimiak, sekcja kulturalna: Kamila Rybicka, Grzegorz Michalak, Łukasz Czajkowski, sekcja prac społeczno-użytecznych: Adam Michalski, Konrad Kaczmarek. Rada opracowana plan pracy samorządu. Obejmuje on: zaangażowanie w organizację wybranych imprez szkolnych, włączanie się w działalność proekologiczną i charytatywną, współpracę z innymi placówkami,  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wypracowywanie obrzędowości uroczystości odbywających się na terenie Ośrodka, pomoc w przeciwdziałaniu przejawom negatywnych zachowań uczniów, prowadzenie gazetki ściennej oraz dokumentowanie pracy samorządu. Nowo wybranej Radzie życzymy owocnej współpracy.

 

  • Wybory w SOSW
  • Wybory w SOSW
  • Wybory w SOSW
  • Wybory w SOSW
  • Wybory w SOSW

wstecz

Licencja