Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • NRPCz

Nasza szkoła realizuje projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych, w szczególności literatury pięknej i lektur szkolnych. Kupujemy i czytamy! Nasza szkoła w 2020 r. przeznaczy na zakup nowych książek do biblioteki 11200 zł (z czego 8960 zł to rządowe wsparcie, a 2440 zł to wkład własny szkoły).

W ramach Programu nasz biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór  o nowe lektury, powieści popularnonaukowe, książki podróżnicze i beletrystykę o różnej tematyce – fantastykę, literaturę sensacyjną i obyczajową. Zapraszamy do biblioteki!

Przyjdź, zobacz, wypożycz, przeczytaj!