Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona

700-LECIE KORONACJI NASZEGO PATRONA

20 stycznia 2020 roku minęła 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka na króla Polski. Tego dnia w naszej szkole odbyła się uroczystość inaugurująca obchody tej wyjątkowej rocznicy, podczas której Grzegorz Sobczak - dyrektor szkoły, w czasie swojego wystąpienia przypomniał okoliczności nadania szkole imienia Władysława Łokietka. W roku 1955 Rada Pedagogiczna LO wystąpiła do Wydziału Oświaty z wnioskiem o nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza w związku z setną rocznicą śmierci poety. Ostatecznie wniosek spotkał się z negatywnymi opiniami. W 1957 roku koło historyczne, działające pod opieką Galiny Dmochowskiej – nauczycielki historii wystąpiło z wnioskiem o nadanie Szkole imienia Władysława Łokietka. Od 1 września 1958 roku, na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty, Szkoła nosi właśnie imię Władysława Łokietka. Dla szkoły to wyróżnienie ale i też zobowiązanie. Staramy się pielęgnować pamięć o Naszym Królu. W roku 2008 (27 września, w rocznicę bitwy pod Płowcami) na dziedzińcu szkoły został odsłonięty pomnik Naszego Patrona. W czasie uroczystości przedstawione zostało również kalendarium dotyczące życia i działalności króla Władysława Łokietka oraz wykorzystano fragmenty kronik Jana Długosza. Wykład na temat dokonań Naszego Patrona wygłosił profesor dr hab. Dariusz Karczewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podniosły charakter uroczystości podkreślono odśpiewaniem nie tylko polskiego hymnu, ale także i Bogurodzicy. W uroczystości wzięli udział znakomici goście, m. in. p. Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, p. Jarosław Kołtuniak – Starosta Radziejowski, p. Sławomir Bykowski – Burmistrz Radziejowa, proboszczowie radziejowskich parafii, wójtowie, dyrektorzy szkół powiatu radziejowskiego oraz cała społeczność szkoły. Głos zabrali: p. Maria Mazurkiewicz i p. Jarosław Kołtuniak, którzy podkreślili, jak ważne jest kultywowanie tradycji i pamięć o naszej przeszłości. Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody uczniom, którzy zostali laureatami konkursu literacko - plastycznego Śladami Władysława Łokietka, którego organizatorem była nasza szkoła. Uroczystość przygotowali nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie szkoły.

 

 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona
 • 700-lecie koronacji Naszego Patrona

wstecz