Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowym Dniem  Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem tego dnia jest  podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski.  Autyzm to jedno z bardziej poważnych, skomplikowanych zaburzeń rozwojowych. W ostatnich latach znacznie wzrosła częstość występowania zaburzeń rozwoju należących do tzw. spektrum autyzmu. Zasadnicze cechy autyzmu to nieumiejętność komunikacji, trudności w interakcjach społecznych oraz ograniczone formy aktywności. Dzieci izolują się od otoczenia, w którym są narażone na nasilone bodźce zewnętrzne. Wymagają szczególnego podejścia i odpowiedniej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz terapeutycznej. Taką specjalistyczną pomoc w zakresie edukacji i terapii  proponuje Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Radziejowie.  Uczniowie mają możliwość nauki w małych zespołach klasowych, a przez co indywidualizacji pracy, dostosowania odpowiednich metod i form pracy. Obecnie w SOSW funkcjonują trzy klasy autystyczne dla uczniów na I i II etapie edukacyjnym. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach terapeutycznych, wyjazdach edukacyjnych, turnusach rehabilitacyjnych. Właściwie prowadzona edukacja dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, udział w zajęciach terapeutycznych usprawni zaburzone funkcje oraz umiejętności niezbędne do poprawnego funkcjonowania w życiu codziennym. Natomiast  kontakt z grupą rówieśniczą ma nieoceniony wpływ na kształtowanie odpowiednich relacji społecznych i tworzenie więzi tak bardzo brakujących u dzieci ze spektrum autyzmu. Należy pamiętać, iż prosty gest, zwykła akceptacja i wyrozumiałość są bardzo ważne i istotne dla dziecka autystycznego. Dlatego starajmy się więc zrozumieć ,,ich świat’’.
 
,,Autystyczne dzieci są różne :
- … nie słuchają, ale słyszą
- … nie patrzą, ale widzą
- … nie okazują uczuć, ale czują emocje kierowane do nich
-  …często nie mówią, ale ich milczenie jest krzykiem o pomoc !’’
       ( www.silentio.pl)

wstecz

Licencja