Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

OGŁOSZENIA

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie zarządzeniem nr 17/2018 Dyrektora ZSiP z dnia 28 września 2018 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół i Placówek.

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na odpowiedni rachunek bankowy:

nr konta Rady Rodziców LO: 50 9549 0001 0000 1270 2004 0001

nr konta Rady Rodziców PGP: 59 9549 0001 0001 9116 2004 0001

nr konta Rady Rodziców SOSW: 27 9549 0001 0002 9607 3000 0001

W treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia.

Dziękujemy

Licencja