Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ZJAZD ABSOLWENTÓW 2018

Z wielką przyjemnością informujemy, że z okazji obchodów 80-tej rocznicy funkcjonowania Naszego Liceum 16 czerwca 2018 roku odbędzie się kolejny Zjazd Absolwentów. Już teraz serdecznie zapraszamy na spotkanie, zachęcam też do informowania o tym wydarzeniu swoich koleżanek i kolegów z lat licealnych. Pragniemy, aby było to spotkanie jak największej grupy naszych zacnych Absolwentów. Poniżej zamieszczamy zgłoszenie na Zjazd.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
 
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka
ul. Szkolna 12
88-200 Radziejów
z dopiskiem   Zjazd Absolwentów

lub na adres e-mail: absolwent@radziejow.edu.pl

 

80-LECIE ŁOKIETKA

Utrzymywanie kontaktów z Absolwentami Naszego Liceum daje nam ogromną radość, którą podzielają wszyscy pracownicy i uczniowie Szkoły. Od czasu pierwszego Zjazdu Absolwentów, który odbył się w 1998 roku, znacznie poszerzył się krąg tych, którzy oczekują kontaktu ze Szkołą oraz ze swoimi dawnymi kolegami. Cieszy nas też wiele sygnałów sympatii płynących od Państwa, oznak akceptacji naszych działań i oczekiwań dotyczących organizacji kolejnych spotkań.

W monografii spisanej z okazji Zjazdu Absolwentów w roku 2013 są wspomnienia  niektórych z Państwa. Stanowią one niezwykle wartościową i miłą część tej książki. Pragniemy po raz kolejny wydać historię Naszej Szkoły. Bardzo byśmy chcieli, aby była to historia pisana przez samych Absolwentów. Serdecznie prosimy o przesyłanie swoich wspomnień z czasów licealnych, refleksji, przemyśleń, które pojawiły się z upływem czasu.

Licencja