Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

EGZAMIN GIMNAZJALNY

INFORMACJE O EGZAMINIE

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

  • humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego;
  • matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki;
  • z języka obcego nowożytnego.‎

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

HARMONOGRAM EGZAMINU

Data
Godzina 9.00 Godzina 11.00

10 kwietnia (środa)

część humanistyczna
- historii i wiedza o społeczeństwie
część humanistyczna
- język polski

11 kwietnia (czwartek)

część matematyczno-przyrodnicza
- przedmioty przyrodnicze
część matematyczno-przyrodnicza
- matematyka

12 kwietnia (piętek)

język obcy nowożytny
- poziom podstawowy
język obcy nowożytny
- poziom rozszerzony
 

Licencja