Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Gimnazjalisto!

Nasza Szkoła przygotuje Cię do matury będącej przepustką do kariery w dorosłym życiu.
U nas sam decydujesz jakie przedmioty chcesz  realizować na poziomie rozszerzonym.

Nasz Łokietek to bardzo dobry wybór!

Oferujemy:

  • skuteczną pracę w miłej, życzliwej atmosferze,
  • zdobywanie wiedzy w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach,
  • indywidualne dostosowanie oferty przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym według zainteresowań,
  • ciekawe przedmioty uzupełniające,
  • duży wybór zajęć pozalekcyjnych (m.in.: zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach, zajęcia astronomiczne w naszym obserwatorium, warsztaty recytatorskie i wokalne),
  • ciekawe innowacje pedagogiczne w każdej klasie,
  • warsztaty językowe (także zagraniczne),
  • udział w projektach edukacyjnych,
  • wyjazdy edukacyjne.

OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

KLASA I A, SPOŁECZNO-EKONOMICZNA z innowacją medialną

Trzy przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie oraz jeden spośród następujących: historia, język polski, język angielski, informatyka.

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, podstawy dziennikarstwa, technika mediów.

Sugerowane kierunki studiów: ekonomia, prawo, zarządzanie i marketing, historia, politologia, socjologia, administracja, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo, transport i logistyka, stosunki międzynarodowe, turystyka, hotelarstwo, ochrona środowiska, komunikacja, praca socjalna, geografia, wos, filologie (np. polska, angielska), i in.

KLASA I B, POLITECHNICZNA z innowacją - informatyka w nauce i gospodarce

Trzy przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka oraz jeden spośród następujących: historia, język polski, język angielski, informatyka.

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, podstawy programowania.

Sugerowane kierunki studiów: informatyka, elektronika, telekomunikacja, energetyka, mechanika oraz inne kierunki politechniczne, architektura, ekonomia, zarządzanie i marketing, budownictwo, bankowość, finanse, geodezja, transport i logistyka, matematyka, fizyka, astronomia, i in.

KLASA I C, PRZYRODNICZA z innowacją medyczno-pielęgniarską

Trzy przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz jeden spośród następujących: historia, język polski, język angielski, informatyka.

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, podstawy psychologii.

Sugerowane kierunki studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, psychologia, fizjoterapia, biotechnologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, chemia, biologia, ochrona środowiska, weterynaria, rolnictwo, AWF, kosmetologia, i in.

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

W KLASIE IA  - INNOWACJA: W ŚWIECIE MEDIÓW I KULTURY

Innowacja: W świecie mediów i kultury ma na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się w świecie kultury, mass mediów i technologii informacyjnej, świadomego i odpowiedzialnego odbioru żywego słowa oraz obrazu, rozwijanie umiejętności społecznych ucznia. Realizując innowację, uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, opanowania umiejętności redagowania różnego rodzaju tekstów publicystycznych, zapoznania się z formami dziennikarskimi, warsztatem pracy dziennikarza; kształtowania umiejętności wykorzystania programów komputerowych do redagowania tekstów, montażu filmu, posługiwania się nowoczesnymi środkami technicznymi: komputerem (internetem), aparatem cyfrowym, kamerą cyfrową, dyktafonem, korzystania z różnych tekstów kultury. Uczniowie będą mieli również możliwość spotkania się z ludźmi mediów, redaktorami lokalnych gazet, dziennikarzami radiowymi. Organizowane będą wyjazdy do redakcji gazet, radia i telewizji. Partner innowacji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.

W KLASIE IB - INNOWACJA: INFORMATYKA W NAUCE I GOSPODARCE

Innowacja Informatyka w nauce i gospodarce ma na celu przygotowanie zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do stosowania rozwiązań informatycznych w edukacji i gospodarce. Realizując innowację, uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi narzędziami i technologiami informatycznymi oraz ich zastosowaniem. Każdy uczeń zostanie wyposażony w tablet z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia doświadczeń, dokumentowania efektów pracy oraz prezentacji wyników. Uczniowie będą mieli również możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do programowania platform mobilnych,  sterowania portów komunikacyjnych, do których będą podłączone urządzenia wykonawcze (przekaźniki NO, NC),  projektowania i analizowania rozwiązań informatycznych w nauce i gospodarce C++ oraz tworzenia serwisów, aplikacji internetowych i usług sieciowych. Innowacja realizowana będzie we współpracy z wyższymi uczelniami oraz instytutami badawczymi. Partner innowacji: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

W KLASIE IC - INNOWACJA MEDYCZNO-PIELĘGNIARSKA

Innowacja medyczno-pielęgniarska ma na celu przygotowanie uczniów do studiów głównie medycznych i pielęgniarskich, ale także na kierunkach przyrodniczych i psychologii. Realizując innowację uczniowie zdobędą podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, podstaw opieki pielęgniarskiej oraz psychologii. Podjęte zostaną inicjatywy mające na celu wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz promocji zdrowia. W ramach lekcji, zajęć pozalekcyjnych, wykładów, ćwiczeń uczniowie będą mieli możliwość kształtowania umiejętności i predyspozycji psychofizycznych niezbędnych do pracy z dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi. Działania innowacyjne realizowane będą we współpracy z wyższymi uczelniami, placówkami opieki zdrowotnej, domami pomocy społecznej i innymi instytucjami.

Licencja