Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

KADRA PEDAGOGICZNA OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

 
Andrzejewska Beata
 

fizyka, fizyka i astronomia, rewalidacja

  Barczak Grażyna   zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  Bykowska Agata   wychowawca internatu
  Czerniejewska Wioletta   edukacja wczesnoszkolna, język polski, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Czynszak Elżbieta   przysposobienie do pracy,  technika,  rewalidacja
  Dąbrowska Ilona   język polski, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia kształtujące kreatywność, rewalidacja
  Derkowski Sławomir   muzyka, muzyka z rytmiką, zajęcia artystyczne, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Dominiak Małgorzata   wychowawca internatu, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  Dulęba Katarzyna   rewalidacja
  Dybowska Joanna   zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidacja
  Fikert-Buło Agnieszka   psycholog
  Głowacka Beata   funkcjonowanie w środowisku, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja
  Głowacka Celina   pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
  Gołębiewska Monika   zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  Górska Grażyna   wychowawca internatu
  Gulcz Joanna   wiedza o społeczeństwie, rewalidacja
  Gulcz Andrzej   wychowanie fizyczne,  rewalidacja
  Izydorska Danuta   przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Jałoszyńska Anna   rewalidacja, świetlica
  Jałoszyńska Iwona   matematyka, technika, rewalidacja
  Janiak Anna   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Kaczorowski Jarosław   wychowawca internatu
  Kaniewska Zenona   wychowawca internatu
  Kaniewska-Ziętek Anna   religia
  Kapelińska Małgorzata   plastyka, muzyka z rytmiką, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Kapeliński Robert   wychowanie fizyczne, rewalidacja
  Kołowska Anna   język angielski
  Kostecka Paulina   zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wychowawca internatu
  Kozłowska Barbara   funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Kralska Katarzyna   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Kubiak Lidia   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zaj. rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Kuczek Wioletta   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Kulpa Renata   zajęcia rozwijające kreatywność, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidacja
  Kurant Marzanna   zajęcia rozwijające komunikowanie się, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, rewalidacja
  Kurzawa Daria   zajęcia rozwijające kreatywność, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Lewandowska Ewa   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność,
  Lizik Marlena   przyroda, funkcjonowanie w środowisku, zajęcia kształt.kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Malinowska Maria   funkcjonowanie osobiste i społ., zajęcia kształtujące kreatywność, edukacja dla bezpieczeństwa, przysp. do pracy, zajęcia rozwijające komunikowanie się
  Marek Renata   funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Markowski Piotr   wychowanie fizyczne,  rewalidacja
  Mielcarek-Piasecka Anna   geografia, funkcjonowanie w środowisku, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Milczewska Albina   wychowawca internatu
  Muszyńska Jadwiga   zajęcia techniczne, przysposobienie do pracy, edu. dla bezpieczeństwa, rewalidacja
  Nejman Edyta   wychowawca internatu
  Niespodzińska Marzena   wychowawca internatu
  Ozdowska Danuta   wychowawca internatu
  ks. Pachliński Marcin   religia
  Paczkowski Mariusz   informatyka
  Patyk Izabela   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, rewalidacja
  Piątek Halina   plastyka, wczesne wspomaganie rozwoju, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Pieścińska Anna   wychowawca internatu
  Piotrowska Agnieszka   wychowanie fizyczne,  rewalidacja
  Rakowska Marzena   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zaj. rozwijające komunikowanie się, rewalidacja
  Sikorska Renata   historia, historia i społeczeństwo, funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja
  Skóra Grażyna   wychowawca internatu
  Sobczyńska Anna   chemia, biologia, przysposobienie do pracy, doradztwo zawodowe, rewalidacja
  Stelmach Ewa   wychowawca internatu
  Stołowska Magdalena   wychowawca internatu
  Strzałkowska Aneta   wychowawca internatu
  Urbańska Danuta   zajęcia rewalidacyjno-wychowawczy, wychowawca internatu
  Urbański Olgierd   wychowanie fizyczne,  rewalidacja
  Walczak Agnieszka   język angielski
  Wojewoda Julita   wychowawca internatu
  Zachwieja Ewelina   wczesne wspomaganie rozwoju, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się,  rewalidacja, świetlica

Licencja