Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

WSTĘPNA DEKLARACJA MATURALNA

Do 28 września 2018 roku należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019. Formularze deklaracji (deklaracja 1a) w pliku PDF można pobrać ze strony:  https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411. Deklarację można wypełnić elektronicznie i zapisać za pomocą programu Acrobat Reader. Podczas wypełniania formularza deklaracji w pliku PDF nie jest stosowana żadna kontrola poprawności danych. Wypełnione i podpisane deklaracje w dwóch egzemplarzach prosimy składać w sekretariacie szkoły. Identyfikator szkoły: 041101-02111.

wstecz

Licencja