Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • IX Ogólnouniwersytecki Konkurs Recytatorski

WYRÓŻNIŁY SIĘ, RECYTUJĄC!

6 kwietnia 2019 roku w auli Toruńskiego Towarzystwa Naukowego odbył się IX Ogólnouniwersytecki Konkurs Recytatorski organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wzięli w nim udział studenci i uczniowie szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego. Jury przewodniczył p. profesor Władysław Sawrycki. W konkursie wzięły udział cztery uczennice z radziejowskiego Łokietka – Patrycja Ludwicka, Agata Kaniewska, Iga Paszkiet i Natalia Lewandowska. Agata i Iga otrzymały wyróżnienie. Recytatorki przygotowywał  Leszek Grabowski.

  • IX Ogólnouniwersytecki Konkurs Recytatorski
  • IX Ogólnouniwersytecki Konkurs Recytatorski
  • IX Ogólnouniwersytecki Konkurs Recytatorski
  • IX Ogólnouniwersytecki Konkurs Recytatorski
  • IX Ogólnouniwersytecki Konkurs Recytatorski

wstecz

Licencja